YOU TUBE

Loading...

marți, 17 aprilie 2012

CREZURI DE BAZA

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, ai cărei membri sunt numiţi uneori „mormoni” se consideră ca fiind singura biserică creştină autorizată de Isus Hristos. Biserica este la fel ca Biserica originală pe care Hristos a întemeiat-o în timpul slujirii Sale din timpul vieţii pe pământ, în ceea ce priveşte crezurile, învăţăturile, autoritatea şi organizarea. Apostolii lui Hristos au profeţit că Biserica întemeiată de Hristos avea să fie luată de pe pământ (2 Tesaloniceni 2:8) şi că El o va restaura înainte de a Doua Sa Venire (Faptele Apostolilor 3:19-21).
După ce S-a înălţat la Cer, Isus Hristos a continuat să le reveleze apostolilor Săi modul în care ei trebuiau să conducă Biserica Sa. Cu toate acestea, după moartea lor, a avut loc o îndepărtare substanţială de adevăr, în pofida eforturilor neprihănite depuse de mulţi credincioşi. În cele din urmă, autoritatea şi adevărurile asociate Bisericii întemeiate de Hristos au dispărut.

În anul 1820, Isus Hristos a început să restaureze Biserica Sa prin intermediul profetului Joseph Smith. De când a fost întemeiată, Biserica a crescut şi a devenit o organizaţie mondială cu aproape 12 milioane de membri.